Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze

VOIT, Petr: Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : od gotiky na práh baroka / Petr Voit. -- Vydání: první. — Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — ISBN 978-80-88009-18-4 (vázáno)

Obálka publikace
Obálka publikace

Cílem publikace je široké veřejnosti alespoň pootevřít dveře k bohatství historických knižních vazeb nacházejících se ve Strahovské knihovně. Vůbec poprvé v domácí literatuře se publikace snaží zasadit knihvačství hlouběji do kontextu knižní kultury, a upozornit na souvislosti s typografickou výzdobou knihy, s písmem nebo s dřevořezovou ilustrací. Velkou roli hraje knižní vazba i jako fenomén související se sběratelstvím knih, s bibliofilstvím a s intelektuální reprezentací. Výzdoba vazby podléhala dobové módě, zároveň mohla skrytě vyjadřovat názory a preference objednavatele. Text je členěn do 50 hesel, která spolu se 135 fotografiemi autor řadí chronologicky dle nezpochybnitelného či předpokládaného roku výroby. Publikace vyšla k devítistému výročí založení řádu premonstrátů.

Publikace je dostupná také v anglickém překladu:

VOIT, Petr — Rare book bindings from the Strahov Library in Prague : from the Gothic to the treshold of the Baroque / Petr Voit ; translation by Stuart Roberts. — First edition. — Prague : Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — Přeloženo z češtiny. — ISBN 978-80-88009-19-1 (vázáno)

A také v německém překladu:

VOIT, Petr — Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag : von der Gotik an die Schwelle des Barocks / Petr Voit ; Übersetzung: Marion Nejedlá. — Erste Ausgabe. — Prag : Königliche Kanonie der Prämonstratenser von Strahov, 2020. — 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. — (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). — Obsahuje bibliografie a rejstříky. — Přeloženo z češtiny. — ISBN 978-80-88009-20-7 (vázáno)

Galerie

anglický překlad publikace
německý překlad publikace