Služby

Každá svátost je znamením nezištné lásky Ježíše Krista vůči člověku. Jsou to Boží dary a znamení, v kterých se setkáváme s Boží milostí. Z vlastní podstaty se jedná o službu církve bez nutnosti jakékoli platby.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je současně také farním kostelem

Svátosti

Jsme tu proto, abychom Vás doprovázeli na na cestě k Bohu a k tomu slouží i duchovní prostředky, které Ježíš svěřil své církvi, svátosti. V dalších článcích se můžete dozvědět o tom, jak požádat o křest, jaké jsou podmínky pro uzavření křesťanského manželství, či pokud potřebujete vypravit rozloučení s Vaším zesnulým. Pro nemocné nabízíme svátosti, které je na jejich cestě posilují, svátost nemocných.

Děkujeme za Vaše dary

Je důležité si uvědomit, že provoz a udržování farního kostela s sebou přináší řadu souvisejících nákladů. Ty zahrnují nejen úhrady za spotřebu energií a paliv potřebných k zajištění běžného chodu, ale také výdaje na květinovou výzdobu, úklidové služby a další nezbytné údržbářské práce. Tyto náklady jsou zásadní pro zachování příjemného prostředí, ve kterém se farnost může scházet a konat své aktivity. Přispívají k tomu také dobrovolníci, kteří jsou nepostradatelnou součástí farnosti, avšak jejich angažmá často vyžaduje osobní oběti v podobě neplaceného volna nebo dovolené z jejich stálého zaměstnání. Tito lidé vkládají svůj čas a energii do práce pro farnost, což zasluhuje náš respekt a podporu. Proto bychom velmi ocenili jakýkoliv finanční příspěvek, který by pomohl pokrýt tyto nezbytné výdaje a nabídl tak určitou formu kompenzace pro ty, kdo se podílejí na chodu farnosti. Vaše štědrost a ochota přispět jakoukoliv částkou, kterou uznáte za vhodnou, jsou nesmírně důležité a pomohou nám zachovat kvalitu a kontinuitu služeb, které farnost poskytuje.

Tento dar však v žádném případě není podmínkou žádosti o službu církve.

Číslo účtu: 27-1584070217/0100