Prohlídky

Na této stránce uvádíme přehled dostupných prohlídek, které můžete v našem areálu absolvovat.

Teologický sál patří ke klenotům prohlídkového okruhu Strahovská knihovna.

Běžná prohlídka knihovny

Prohlídka bez průvodce umožňující návštěvu knihovny bez vstupu do dvou historických sálů. V knihovně návštěvníci procházejí chodbou s Kabinetem kuriozit a od vchodových dveří mají možnost prohlédnout si Filosofický a Teologický sál. Jsou pro vás připraveny ukázky vzácných knih, vazeb, ilustrací a sbírek. K dispozici jsou prohlídkové texty, které zapůjčí na požádání kustodi.

Doporučená délka prohlídky: 40 minut

Cena vstupenky

 • Dospělí → 150,– Kč
 • Snížené → 80,– Kč
 • Rodinné → 290,– Kč (1 až 2 dospělí a 1–5 dětí mladších 15 let)
 • Žáci ZŠ → 20,– Kč (skupiny žáků českých základních škol v rámci výukového programu)

Zdarma: děti mladší 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, držitelé karty ICOM,učitelé doprovázející skupinu žáků či studentů, pro cestovní kanceláře každá 21. osoba

Snížené: děti a mládež mladší než 18 let, studenti s kartou ISIC mladší 27 let, pedagogové s kartou ITIC, senioři (65 let a výše)

Výstava manželů Milerových s prohlídkou kláštera

Prohlídka ambitů Strahovského kláštera, jídelních a historických sálů. V tzv. Románských sálech je pro vás připravena stálá expozice o sv. Norbertovi, zakladateli premonstrátského řádu.

Více o probíhající výstavě se můžete dozvědět zde.

Doporučená délka prohlídky: 60 minut

Cena vstupenky

 • Dospělí → 150,– Kč
 • Rodinné → 290,– Kč (1 až 2 dospělí a 1–5 dětí mladších 15 let)
 • Snížené → 80,– Kč
 • Žáci ZŠ → 20,– Kč (učitelé zdarma)

Zdarma: děti mladší 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, držitelé karty ICOM,učitelé doprovázející skupinu žáků či studentů, pro cestovní kanceláře každá 21. osoba

Snížené: děti a mládež mladší než 18 let, studenti s kartou ISIC mladší 27 let, pedagogové s kartou ITIC, senioři (65 let a výše)

Společný okruh – knihovna, galerie a klášter

Prohlídka bez průvodce, při které můžete navštívit všechny veřejné prostory kláštera. Jednak knihovnu (bez vstupu do sálů), dále z knihovny můžete pokračovat do galerie. Součástí galerie je také klenotnice. Po dokončení prohlídky galerie můžete pokračovat do přízemního patra a prohlédnout si ambity, jídelní sály a románské sály s expozicí o sv. Norbertovi. Pokud je v ambitech v tomto období výstava, můžete si prohlédnout i výstavu.

Upozorňujeme, že v případě návštěvy galerie je třeba odložit zavazadla do skříňky v pokladně v kostele sv. Rocha a vyzvednout si je do 17 hodin.

Upozornění: V době od 23. července do 3. srpna probíhá ve Strahovském klášteře Generální kapitula řádu, některé prostory kláštera nebudou pro návštěvníky v tu dobu přístupné, také společný okruh nebude v tomto termínu otevřen.

Doporučená délka prohlídky: cca 90 minut

Cena vstupenky

 • Dospělí → 290,– Kč
 • Rodinné → 500,– Kč (1 až 2 dospělí a 1–5 dětí mladších 15 let)
 • Snížené → 150,– Kč
 • Žáci ZŠ → 30,– Kč

Zdarma: děti mladší 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, držitelé karty ICOM,učitelé doprovázející skupinu žáků či studentů, pro cestovní kanceláře každá 21. osoba

Snížené: děti a mládež mladší než 18 let, studenti s kartou ISIC mladší 27 let, pedagogové s kartou ITIC, senioři (65 let a výše)

Komentovaná prohlídka Strahovské knihovny se vstupem do sálů

Prohlídka umožňující vstup do dvou historických sálů knihovny s průvodcem. Tuto prohlídku je třeba objednat předem u našeho pracovníka péče o návštěvníky. Počet návštěvníků je limitován. Omlouváme se, že v zájmu zachování mikroklimatu v sálech a ochrany historického mobiliáře a fondů nemůžeme vyhovět všem zájemcům.

Doporučená délka prohlídky: dle individuální domluvy

Cena vstupenky

 • Podmínky vstupu se dozvíte u našeho pracovníka péče o návštěvníky.
 • Prohlídku nabízíme v mnoha jazycích: konzultujte s naším pracovníkem).

Komentovaná prohlídka Strahovského kláštera

Prohlídka kláštera se členem řádu (nebo se členem klášterního průvodcovského týmu). Tuto prohlídku je třeba objednat předem u pracovníka našeho marketingového oddělení. Tato prohlídka zahrnuje návštěvu knihovny, galerie, jídelních a historických sálů se stálou expozicí. Je možné domluvit i návštěvu baziliky a zahrady. Návštěva kostela závisí na programu bohoslužeb. Součástí této prohlídky je i seznámení s historií a současností řádu premonstrátů, spiritualitou, hodnotami a posláním kláštera.

Doporučená délka prohlídky: 90 minut (dle zájmu návštěvníků lze zkrátit nebo prodloužit)

 • Varianta 1 – bez vstupu do historických sálů knihovny, cena: 400,– Kč
 • Varianta 2 – se vstupem do historických sálů knihovny, cena: 890,– Kč

Prohlídka pro osoby s handicapem

Návštěva prostor kláštera s průvodcem přizpůsobená individuálním potřebám návštěvníka (skupiny). Nutno objednat předem u pracovníka našeho marketingového oddělení.

cena: držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma (doprovod zdarma)

Nabídka programů pro farnosti a poutníky

Farnostem a skupinám poutníků, které si k nám chtějí uspořádat výlet nebo pouť, nabízíme nejen komentovanou prohlídku, ale i duchovní zázemí a prostor pro modlitbu, duchovní obnovu, mši svatou. Možnost domluvit besedu se členem kláštera, nebo tematickou přednášku. Nabízíme možnost zvýhodněného menu v klášterní restauraci Na Pekle. Tuto prohlídku je nutné předem objednat u pracovníka našeho marketingového oddělení.