Sbírka obrazů a soch

Sbírka obrazů, čítající nyní přes 1500 položek, obsahuje malby z období od 1. poloviny 14. století do současnosti. K nejcennějším se řadí soubor gotických desek, mimo jiné s unikátní Strahovskou madonou, spojovanou s dvorským uměním císaře Karla IV., dále několik pozoruhodných manýristických maleb, umístěných původně ve sbírkách císaře Rudolfa II., pestrá kolekce flámského malířství 17. století i bohatý oddíl středoevropského barokního malířství. Vedle tradičních církevních motivů je ve sbírce poměrně bohatě zastoupeno zátiší, krajinomalba i žánrová malba. Kromě obrazů eviduje oddělení uměleckých sbírek malou kolekci soch, obsahující přes sto položek.

Pohled do původní instalace Strahovské obrazárny z období po roce 1910.

Charakteristika sbírky obrazů a soch

Část původní obrazové sbírky byla poprvé katalogizována po r. 1836 v tzv. Hlavním katalogu, obsahujícím popisy předmětů, výjimečně se zmínkami o jejich starších proveniencích. Ve dvacátých letech 20. století vytvořil strahovský řeholník Cyril Měcháček nový lístkový katalog, ten zahrnuje většinou podrobné záznamy o všech tehdy na Strahově se nacházejících obrazech. Po restituci v devadesátých letech 20. století byl vytvořen nový základní katalog, jenž je nyní převeden do elektronické podoby. V roce 2023 byla provedena obrazová digitalizace sbírky obrazů.

Zatímco sbírka obrazů byla v období před sistací kláštera v r. 1950 poměrně dobře evidována, nedostalo se sochám takové pozornosti. Sochy byly při sistaci soustředěny do svozového depozitáře se sochami z jiných rušených klášterů, přičemž nebylo jasně označeno jejich předchozí umístění. Při restituci po r. 1990 tak se tak většina soch nevrátila, jelikož se Strahovu nepodařilo zcela průkazně doložit vlastnická práva před r. 1950. Obě podsbírky jsou zapsané do CES (Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky).
Sbírka obrazů a soch byla v roce 2003 digitalizována a průběžně je tato databáze doplňována. 

Galerie

Pohled do původní instalce Strahovské obrazárny, po 1910
Letní refektář strahovského kláštera s přístupným depozitářem obrazů Společnosti vlasteneckých přátel umění (dnešní Národní galerie, kol. 1930)
Pražský malíř 2. čtvrtiny 18. století Interiér s obrazovou sbírkou (výřez) olej, plátno; inv. č. O 396
František Preiss (1660–1712), Model hlavního oltáře z kostela Narození Panny Marie kláštera premonstrátek v Doksanech (detail) Praha, před 1703 dřevo, polychromované a křídované; inv. č. P 13
Lucas Cranach (kopie z doby po 1550) Oplakávání Krista (detail), olej, dřevo; inv. č. O 594
Frans Francken II. - napodobitel Panna Maria s Ježíškem a hudoucími anděly (výřez), 2. čtvrtina 17. století olej, měď; inv. č. O 1474
Jan Seitz (Praha 1738–1816 Praha) Nika s kyticí a ptáky I. (výřez) olej, měď; inv. č. O 600
Ignác Raab (1715 Nechranice - 1787 Velehrad) Sv. Bartoloměj, olej, plátno; inv. č. O 278