Aktivity

Co všechno pořádáme v naší farnosti? Můžete u nás prožít nejen mše svaté, ale i různé pobožnosti a setkávání, kterými Vás připravujeme na přijetí svátostí, ale i pomáháme budovat vzájemné vztahy. Jejich přehled naleznete na této a podřazených stránkách.

Slavení mše svaté je sice „zdrojem a vrcholem činnosti církve“, ale pouze jí se život farnosti nevyčerpává. Život farnosti se odehrává ve vzájemných vztazích...

Aktivity farnosti

 • Farní kafe patří mezi oblíbené aktivity a je dobrou příležitostí ke společnému setkání farníků v krásných prostorách strahovského kláštera.
 • Koná se vždy první neděli v měsíci po dopolední mši svaté v 10:00.
 • Biblické hodiny: středa v 19:00 jednou za čtrnáct dní ve farní klubovně (Pohořelec 23). Vede je P. Gorazd F. Krušina.
 • Setkání katechumenů: Příprava na křest dospělých — úterý v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)
 • Setkání nově pokřtěných — mystagogie: Pátek v 19:00 v klášteře (P. Gorazd)
 • Setkání biřmovanců: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš)
 • Modlitební setkání: Úterý jednou za čtrnáct dní v 19:00 ve farní klubovně (P. Mikuláš nebo P. Ambrož)
 • Pravidelné pobožnosti — seznam pobožností, které se konají v chrámech farnosti v průběhu celého roku.
 • Společná modlitba růžence
 • Litanie k Panně Marii
 • Litanie k Božskému Srdci Páně
 • Mše svatá pro mládež
 • Modlitba nešpor
 • Příležitost ke svátosti smíření