Program bohoslužeb

Níže uvádíme rozpis bohoslužeb v klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Do naší farnosti patří rovněž i klášterní kostely řádu Kapucínů, tedy kostel Narození Páně na Loretě a také klášterní kostel Panny Marie Královny andělů.

V liturgii, hlavně ve svaté eucharistické oběti, „koná se dílo našeho vykoupení“; tak liturgie přispívá vrcholnou měrou k tomu, aby věřící svým životem vyjadřovali a zjevovali ostatním Kristovo tajemství a skutečnou povahu pravé církve. Je totiž zároveň lidská i božská, viditelná a přitom vybavená neviditelnými hodnotami, je horlivě činná i oddaná kontemplaci, je přítomna ve světě, a přece jím jen prochází... (Z konstituce Sacrosanctum Concilium)

Bohoslužby v klášterní bazilice

Pondělí - Sobota 7:15 18:00
Neděle 10:00 18:00

  • O svátcích a ve výjimečných případech se doba konání bohoslužeb může měnit. Proto sledujte pravidelné ohlášky.
Příležitost ke svátosti smíření

Každý den v 17:30 hodin (v neděli i  v 9:30) před začátkem mše svaté nebo i po mši, popřípadě i na požádání.

Modlitba nešpor

Nešpory spojené se slavením mše svaté se ve strahovské bazilice konají každou středu od 18:00 hodin.

Adorace a svátostné požehnání

Každý čtvrtek po večerní mši svaté pořádáme společnou adoraci eucharistie. Začátek adorace je přibližně v 18:40 a končí přibližně v 19:15. Můžete tak prožít 30 minut v tichu před eucharistií, adorace není doprovázena vstupy, je pak ukončena společnou modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.

Modlitba křížové cesty

V době postní pořádáme společnou modlitbu pobožnosti Křížové cesty. Scházíme se každé úterý ve 20.00 na Petříně, přičemž sraz zájemců je u 1. zastavení. Další příležitost modlitby křížové cesty je klášterní bazilice každý pátek v době postní v 17:30.

Pravidelné bohoslužby v okolních kostelech

Bohoslužby v kostele Panny Marie Královny andělů

Pondělí - Pátek 17:00
Sobota Zavřeno
Neděle 8:30
Kostel Narození Páně na Loretě

Původně poutní kostel s Loretou se nachází naproti Černínskému paláci na Loretánském náměstí. Chýše a Loreta byly postaveny a posvěceny 25. března 1631, zvonkohra posvěcena 10. dubna 1695, samotný kostel Narození Páně postaven a posvěcen 7. 6. 1737, hlavním poutním místem Arcidiecéze pražské byl vyhlášen 25. dubna 2008. Od 6. listopadu 2017 byl statut poutního kostela zrušen a kostel vyhlášen jako klášterní.

Pravidelné bohoslužby jsou pouze v neděli v 19:00

Klášterní kostel Panny Marie Královny andělů

Kostel Panny Marie Andělské byl vybudován v letech 1600 — 1602, po příchodu prvních kapucínů do Prahy v čele se sv. Vavřincem z Brindisi. Ten také osobně řídil stavbu tohoto prvního kapucínského kostela i kláštera v Čechách.

  • Příležitost ke svátosti smíření před mší svatou v pondělí až pátek od 16:20 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté.
  • Modlitba nešpor se u kapucínů koná po mši svaté každý den od pondělí do pátku.