Farní zprávy

Zpravodaj farnosti Strahov vychází občasně. Jeho tištěnou verzi můžete získat ve strahovské bazilice vzadu, elektronickou verzi si můžete stáhnout na této stránce.

Časopis Farní zprávy je občasníkem a zpravodajem naší strahovské farnosti

Zpravodaj strahovské farnosti

Farní zprávy Vám přináší přehled farních aktivit, mimořádných bohoslužeb a aktuálních akcí ve strahovské farnosti i o činnosti Farní charity Strahov. Farní zprávy si můžete stáhnout a jsou volně šiřitelné a také jsou k dispozici v tištěné podobě v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Stáhnout si je můžete níže v příloze tohoto článku.