Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

BRODSKÝ, Pavel a PAŘEZ, Jan. Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny = Catalogue of the illuminated manuscripts of the Strahov Library. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2008. 319 s. Studie o rukopisech. Monographia; 13. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 3. ISBN 978-80-86404-22-6.

Obálka publikace
Obálka publikace

Katalog poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým a kodikologickým popisem všechny výtvarně zdobené rukopisy Strahovské knihovny v časovém rozmezí od 10. století do čtvrtiny 17. století. Práce tak poskytuje základní informaci badatelům v oblasti historie, pomocných věd historických, dějin umění, kulturních dějin, teologie, liturgiky i dalších vědeckých disciplin. Nezanedbatelným přínosem je skutečnost, že obsahuje vedle rukopisů známých i památky doposud neznámé či známé jen nedostatečně a zpřístupní je tak badatelské veřejnosti.