Klášterní rybářství Strahov s.r.o.

Společnost Klášterní rybářství Strahov s. r. o. byla založena Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, aby pečovala o rybníky v jejím vlastnictví a vykonávala chov ryb a rybářskou výrobu.

Klášterní rybářství Strahov pečuje o rybníky ve vlastnictví Královské kanone premonstrátů na Strahově.

Základní údaje

Sídlo společnosti:

Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1 – Hradčany
IČO: 108 503 09
DIČ: CZ10850309
datová schránka: y6eutsy

Provozovna Milevsko:

Klášterní 558
399 01 Milevsko