Děkovná mše svatá bratra Petra z Nové Říše v domovském klášteře

Bratr Petr Severin z Nové Říše přijal kněžské svěcení a mší svatou poděkoval

Publikováno: 5. 7. 2016

Bratr Petr Pavel Severin je členem kanonie premonstrátů v Nové Říši. Svá studijní léta strávil u nás ve Strahovském klášteře a dne 5. července 2016 slavil děkovnou mši svatou o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje dne 5. července 2016. Klášterní kostel je zasvěcen svatým apoštolům Petru a Pavlovi. Za pořízení fotografií děkujeme našemu bratru Václavovi.

Kategorie: 2016 věřící

Galerie

Přede mší svatou
Příprava oslavence přede mší
Vstupní průvod
Vstupní průvod
Úvod mše svaté
P. Petr Pavel Severin
Přinášení obětních darů
Skrze něho a s ním a v něm
Modlitba Páně
Opat Marián Kosík
Po mši svaté
Udílení novokněžského požehnání
Udílení novokněžského požehnání
Bratr Vavřinec
Štěpán a Vavřinec
Václav a Vavřinec
P. Petr Pavel Severin
Bratr Václva
Společné pohoštění
Bratr Siard hraje na harmoniku
Společné pohoštění
Nádvoří kláštera v Nové Říši
Atmosféra při závěrečném pohoštění