Duchovní obnova 18. listopadu 2023

Jednou za měsíc si jako společenství uděláme čas půl dne na ohlédnutí se za uplynulým měsícem. Sobotní dopoledne tak vyplníme modlitbou, mší svatou ale také časem ticha.

Publikováno: 18. 11. 2023

Podle zakladatele jezuitského řádu, sv. Ignáce z Loyoly, jsou duchovní cvičení „způsob přípravy a disponování duše k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění aby hledal a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše.“ Duchovní obnova se osvědčila v dějinách spirituality jako mocný prostředek duchovního života.

Kategorie: 2023 věřící

Galerie