Důležitá informace o zahájení jubilejního roku Řádu

Jubilejní rok bohužel můžeme zahájit bez veřejnosti

Publikováno: 20. 11. 2020

Zahájení jubilejního roku bez veřejnosti, ale online

Opening of the Jubilee Year behind closed doors, but online

Vážení pozvaní hosté, milí věřící a příznivci našeho řádu,

vzhledem k epidemiologické situaci se zahájení jubilejního roku našeho řádu nemůže konat veřejně. Obě události - nešpory v sobotu 28.11. v 18:00 a mši svatou v neděli 29.11. v 10:00 bude přenášet TV NOE. Přímý přenos i záznam bude k dispozici i na našem kanálu YouTube www.youtube.com/c/KlášterpremonstrátůnaStrahově. Doufáme, že se situace brzy zlepší a budeme se moci setkat i přímo. Ostatky sv. Norberta budeme mít v kostele vystaveny po celý jubilejní rok (29.11.2020 - 9.1.2022), nové zvony přibližně do června 2021, kdy budou zavěšeny do věží.

Děkujeme za pochopení

opat Daniel a konvent premonstrátů na Strahově

 

Dear guests, dear fellow faithful, dear supporters of our Order,,

due to the epidemiological situation we have to open our Jubilee Year behind closed doors. Both events - vespers on Saturday November 28 at 6 PM and holy mass on November 29 at 10 AM CET - will be transmitted via TV NOE and our YouTube channel www.youtube.com/c/KlášterpremonstrátůnaStrahově (the record will stay there). We hope that the situation well and that we will have the opportunity to come together with you soon. The relics of St. Norbert will be open for veneration in the church throughout the whole Jubilee Year (November 29, 2020 - January 9, 2022). The four new bells will stay there approximately until June 2021, then they will be installed in the towers.

Thank you for your understanding, God bless you!

Abbot Daniel and the Norbertine community at Strahově

Kategorie: 2020 věřící