Jáhenské svěcení bratra Hyacinta Pavla Kuchty

Dne 18. září 2016 přijal jáhenské svěcení bratr Hyacint Pavel Kuchta

Publikováno: 18. 9. 2016

Dne 18. září 2016 přijal bratr Hyacint Pavel Kuchta konsekrační modlitbou a vkládáním rukou otce biskupa Pavla Posáda jáhenské svěcení. Atmosféru této slavnosti zachytili tentokrát dva fotografové, bratr Václav a pan Martin Janků, za což jim děkujeme.

Kategorie: 2016 věřící

Galerie

Vstupní průvod
Vstupní průvod, příchod k oltáři
Biskup Pavel Posád
Asistence a hosté
Bratr Hyacint Pavel Kuchta
Ministranti
Svěcenec Hyacint
Schola doprovází mši zpěvem
Biskup Pavel s asistencí
Kázání Božího slova
Pohled mezi účastníky bohoslužby
Sliby před svěcením
Při litaniích svěcenec na znamení pokory leží
Prostrace při litaniích
Vzkládání rukou
Předávání evangeliáře
Oblékání jáhenské štoly
Pozdravení pokoje
Přinášení obětních darů
Hyacint poprvé ve službě jako jáhen
Hyacint při obětování okuřuje
P. Pavel Petřina
Závěrečný průvod
Závěrečná oslava