Obláčka bratra Jonáše

Dne 27. září 2019 nastoupil do noviciátu kandidát Ondře a přijal jméno Jonáš

Publikováno: 27. 9. 2019

Dne 27. září 2019 vstoupil do noviciátu kandidát Ondřej. Z rukou opata Daniela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu a řeholní jméno Jonáš. Fotografie zhotovil bratr Václav. Děkujeme.

Kategorie: 2019 věřící