Opatská benedikce

Dne 15. srpna 2018 přijal náš nově zvolený opat Daniel Peter Janáček od pana kardinála Dominika Duky opatskou benedikci

Publikováno: 15. 8. 2018

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, kdy je ve strahovské bazilice poutní slavnosti, Rmus.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, OPraem, Ph.D. přijal opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky. Vyprošujeme našemu novému opatovi hojnost všech potřebných milostí! Děkujeme bratru Václavovi za fotografickou dokumentaci této události.