Opatská volba

26. června prožilo naše strahovské společenství důležitou událost, opatskou volbu. Zvolen byl Daniel Peter Janáček

Publikováno: 26. 6. 2018

V úterý 26. června se na Strahově uskutečnila opatská volba. Sedmdesátým prvním strahovským opatem byl zvolen Rmus.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, OPraem, Ph.D. Kéž ho Pán provází svým požehnáním, aby vedl strahovskou kanonii k Boží chvále a spáse těch, kteří mu jsou svěřeni. Za fotografie z události vděčíme bratru Václavovi.