Pohřeb P. Bernarda Petra Slabocha na Strahově

7. ledna 2020 zemřel náš spolubratr Bernard Petr Slaboch. 14. ledna jsme se s ním rozloučili na Strahově a jeho tělo bylo uloženo na úhonickém hřbitově

Publikováno: 14. 1. 2020

Se zármutkem z odloučení, ale i velkou nadějí v Boží přísliby a opětné shledání oznamujeme, že byl svým nebeským Otcem povolán na věčnost P. Bernard Petr Slaboch, OPraem.

Zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý po slavnosti Zjevení Páně 7. ledna 2020 ve věku 48 let v 26. roce svého řeholního a 20. roce kněžského života. Narodil se 20. března 1971 v Praze a celé dětství prožil v Úhonicích u Kladna. Koncem dospívání prožil vnitřní konverzi a během studia ekonomie dospěl k závěru, že každý produkt je zacílen jen na někoho, zatímco Pán Bůh se týká všech. Koncem září 1994 vstoupil do noviciátu Strahovského kláštera, k němuž se posléze slavnými sliby natrvalo přičlenil 1. května 1999. Po vysvěcení na kněze 29. června 2000 nastoupil jako kaplan v Jihlavě. O dva roky později se přesunul do Doksan a spravoval odtud sousední Brozany a Dolánky.

V roce 2005 pak odchází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce, jemuž zasvětí celý zbytek života. O čtyři roky později přebírá vedení farnosti a věnuje se jí až do své hospitalizace v květnu 2019. Jeho péče má rozmanitou podobu – zkrášluje poutní místo i jeho okolí, podporuje setkávání lidí, vede k eucharistické zbožnosti, vypomáhá. Zvláštním způsobem je na něm ale vidět srdce otevřené pro jednotlivce, kteří přicházejí se svými zraněními a křehkostí a které přijímá do svého srdce a nosí je v něm. Pro Ježíše Krista, jehož knězem se stal, plane a o vztah k němu bojuje přes všechny zdravotní komplikace až do konce.

S naším drahým zesnulým jsme se rozloučili při mši svaté v neděli 12. ledna v 15 hodin v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a v úterý 14. ledna v 10 hodin v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Následně pak ve 12 hodin bylo jeho tělo uloženo na hřbitově v Úhonicích, kde bude očekávat vzkříšení. Fotky pořídil bratr Václav. Děkujeme.

Kategorie: 2020 věřící