Pohřeb P. Pavla Petřiny

Svým Stvořitelem byl povolán na věčnost A.R.D. Pavel Bohumil Petřina, OPraem., emeritní převor strahovský

Publikováno: 29. 12. 2016

Náš emeritní převor, P. Pavel Petřina OPraem., posílen svátostmi církve zemřel na Strahově dne 22. prosince 2016 ve věku nedožitých 91 let. Do premonstrátského řádu vstoupil 27. září 1946, slavné sliby složil 12. srpna 1951 a kněžské svěcení přijal 13. dubna 1952. V roce 1950 zažil zrušení kláštera, poté byl internován v Broumově, sloužil v PTP a pracoval v civilním zaměstnání. Od roku 1969 působil ve farnostech Žatec, Kněžice a Blšany. V letech 1986-1987 byl administrátorem strahovské kanonie a mezi léty 1987 až 2003 jejím převorem.

Rozloučení s naším bratrem se konalo při mši sv. v Praze na Strahově ve čtvrtek 29. prosince 2016 v 10 hodin, po které byl uložen do hrobu na řádovém hřbitově v Praze – Nebušicích.

Fotografie z události pořídil bratr Václav, děkujeme.

Galerie

Rakev s tělem zemřelého P. Pavla
Čtení Božího slova
Pohled z kůru
Pohřeb vedl opat strahovský Michael Josef Pojezdný
Obětování
Eucharistická modlitba
Obřad posledního rozloučení
Vynášení těla zemřelého
Průvod s tělem zemřelého P. Pavla
Příprava na převoz na hřbitov
Průvod na nebušickém hřbitově
Strahovská schola
Ukládání těla P. Pavla do země
Obřady uložení
Osobní rozloučení bratří