Postní zastavení v postní době 2019

Duchovní program na dobu postní 2019

Publikováno: 6. 3. 2019

1. Křížová cesta

Do úterý 16. dubna vždy v úterý od 20.00 na Petříně, v pátek od 17.30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Na Velký pátek v 16.30 na Petříně.

2. Duchovní obnova

V sobotu 16. března od 9.00 do 14.30 (em. opat Michael Josef Pojezdný, O.Praem.)

3. Tři nedělní odpolední duchovní intermezza

Druhá neděle postní (17. března) 16.00 nešpory s obrazovou meditací

Čtvrtá neděle postní (31. března) 16.00 nešpory se slavnostním kázáním (břevnovský arciopat Prokop Siostrzonek, O.S.B.)

Květná neděle (14. dubna) 15.00 duchovní koncert (Miserere)

 

Kategorie: 2019 věřící