Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti

Ostatky kardinála Berana byly dne 20. dubna 2018 převezeny letecky z Říma do Prahy. Zastávku před svým uložením v katedrále udělaly i u nás na Strahově

Publikováno: 20. 4. 2018

31. prosince 2017 pronesl v novoročním komentáři kardinál Dominik Duka: „Oslavy tohoto navýsost jubilejního roku by katolická církev chtěla s celou společností otevřít svatovojtěšskou slavností spojenou s návratem kardinála Berana, pražského arcibiskupa a českého primase do vlasti, do jeho a naší milované katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Chceme tak naplnit poslední vůli velkého exulanta, který šel cestou svatého Vojtěcha a spolu s ním bytostně patří k celku a dějinám naší společnosti.“ Dne 3. ledna papež František udělil souhlas k převozu ostatků Josefa kardinála Berana do České republiky. 

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17 hod. proběhla slavnostní ceremonie vyzvednutí ostatků kard. Berana z podzemí baziliky sv. Petra a obřad rozloučení kardinála Berana s Vatikánem. V 18:30 ostatky navštívili naši papežskou kolej Nepomucenum, následovala v 19 hodin mše svatá. 

V pátek 20. dubna v 18 hodin ostatky přistály v leteckém speciálu na letišti Praha – Kbely. Následně byly převezeny do Arcibiskupského semináře v Praze – Dejvicích, kde proběhly slavnostní nešpory. Ve 20 hodin pak následovala slavnostní vigilie pro veřejnost, z níž nabízíme několik fotografií. V sobotu 21. dubna v 10:00 byly pak ostatky ve slavnostním průvodu převezeny do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde spočinuly.

Za pořízení fotografií děkujeme bratru Václavovi.