Režim kostela od 12.10.2020

Vzhledem k epidemické situaci

Publikováno: 10. 10. 2020

Milí bratři a sestry,

vzhledem k opatřením proti koronaviru budou opět omezeny bohoslužby a farní aktivity. Od pondělí 12. října může být na bohoslužbě pouze 10 osob. Z rozhodnutí pana opata Daniela budou bohoslužby pouze pro komunitu. Bazilika bude pro Vás otevřená k osobní modlitbě každý den od 9:00 do 17:00 (pod kůrem po mříž).

Ve všedních dnech (od pondělí do soboty) Vás zveme k online účasti na nešporách od 17:00 (zůstanou k dispozici v záznamu) a na modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství a růžence od 20:00.

O nedělích budeme přenášet dopolední mši svatou v 10:00 a nešpory v 19:30.

Připojit se k nám máte možnost na naší stránce Klášter premonstrátů na YouTube.

Jinak bohužel do odvolání rušíme farní aktivity: biblické hodiny, setkání katechumenů, mládež a hodiny náboženství. Zatím to vypadá na črnáct dní. Budeme se řídit pokyny příslušných orgánů a také pokyny v rámci arcibiskupství pražského. Budeme Vás průběžně informovat.

Využívejte v rámci možností i další online přenosy, TV Noe a jiné zdroje, skrze které můžeme být duchovně sjednoceni. Modlete se i společně doma. Naší biskupové nadále doporučují se sjednotit v modlitbě každý den ve 20:00.  Pokud byste cokoliv potřebovali a chtěli posloužit individuálně, obracejte se na mě (mob. 775 348 346, mikulas.selvek@seznam.cz). Určitě najdeme způsob i čas, jak se setkat. Děkujeme za pochopení a trpělivost!

Svaté přijímání pro zájemce bude podáváno v kapli sv. Norberta každý všední den večer (od pondělí do soboty) v 18:30. V neděli bude tato možnost dopoledne od 9:00 a 11:30 a večer pak od 18:30.

V modlitbě a s požehnáním Vám všem

P. Mikuláš
administrátor farnosti