Slavné sliby bratra Hyacinta

Dne 30. dubna 2016 složil své slavné sliby do rukou opata Michaela bratr Hyacint Pavel Kuchta

Publikováno: 30. 4. 2016

Slavné sliby jsou okamžikem, kdy se řeholník doživotně odevzdává Bohu skrze sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Bratr Hyacint Pavel Kuchta tyto sliby složil dne 30. dubna 2016 do rukou opata Michaela Josefa Pojezdného. V následující fotogalerii můžete nahlédnout do atmosféry této slavnosti. Děkujeme za jejich pořízení bratru Václavovi.

Kategorie: 2016 věřící

Galerie

Úvodní průvod do mše svaté
Bratr Hyacint Pavel Kuchta
Bratr Hyacint Pavel Kuchta
Úvod do mše svaté
Asistence
Příprava kadidla před evangeliem
Pohled z kůru
Litanie ke všem svatým
Kandidát slibů při litaniích je v prostraci
Prostrace je znamením pokory
Schola zpívá litanie
Obřad slibů
Modlitba
Hyacint pronáší slibovou formuli
Podpis slibové formule
Kterou podepisuje také opat kanonie
Opat Michael
Modlitba po slibu
Modlitba po slibu
Předávání mozety
Předávání mozety
Pozdravení pokoje
Přinášení obětních darů
Okuřování obětních darů
Okuřování při obětování
Eucharistická modlitba
P. Pavel Petřina
Eucharistická modlitba
Závěrečné děkování
Děkování u hrobu zakladatele sv. Norberta
Setkání v ambitech po mši
Závěrečné foto