Slavnostní zahájení jubilejního roku

Prvními nešporami před 1. nedělí adventní jsme zahájili jubilejní rok 900 let existence našeho řádu

Publikováno: 28. 11. 2020

Prvními nešporami první neděle adventní začíná jubilejní rok, během kterého si připomínáme výročí 900 let od založení našeho řádu. Během slavnostních nešpor byly v bazilice Nanebevzetí Panny Marie otcem kardinálem Dominikem Dukou posvěceny čtyři nové zvony. Na závěr byly vystaveny ostatky sv. Norberta, zakladatele řádu. Papežský nuncius Charles Balvo také přečetl výnos, na základě kterého bude možno během celého jubilejního roku v premonstrátských kostelech získat plnomocné odpustky.


(foto: Jakub Šerých, Člověk a víra)

Kategorie: 2020 věřící