Svatomartinské hody v Holíči

Naši spolubratři v Holíči sídlí v bývalém kapucínském klášteře. Kostel je zasvěcen sv. Martinovi.

Publikováno: 10. 11. 2019

Kapucínský klášter v Holíči byl postaven v letech 1752 až 1755 podle projektu architekta Jeana Nicholase Jadota de Ville-Issey. V roce 1786 byl klášter zrušen při josefinských reformách a začal sloužit jako fara. Klášterní kostel se stal farním. Od roku 1999 v jeho prostorách sídlí závislý dům našich strahovských bratří.

Opat Daniel slavil poutní mši svatou v neděli 10. listopadu 2019. Za fotografie děkujeme bratru Václavovi.

Kategorie: 2019 věřící