Svěcení kostela karmelitek v Drastech 8. 6. 2024

Dne 8. června se konala důležitá událost pro českou církev, svěcení nového klášterního kostela sester karmelitek v Drastech u Prahy.

Svěcení nového klášterního kostela sester karmelitek v Drastech.
Svěcení nového klášterního kostela sester karmelitek v Drastech.

Publikováno: 9. 6. 2024

Na jaře v roce 2020 se sestry karmelitky přestěhovaly z nevyhovujícího kláštera na pražských Hradčanech do Drast, do místa bývalého statku, který v restituci získala Vyšehradská kapitula v roce 2015 a který sestry karmelitky zakoupily v roce 2018. Projekt vybudování nového kláštera se vydařil a již v roce 2024 byl kostel dokončen a bylo možné jej posvětit. Na tuto slavnost byla pozvána naše strahovská schola, aby liturgii doprovázela zpěvem.

Některé fotografie byly převzaty z webu Člověk a víra a jejich autorem je Jakub Šerých.

Kategorie: 2024 věřící

Galerie

Kostel sv. Terezie z Avily
Strahovská schola
Strahovská schola
Příchod biskupa do nového kostela
Převorka sester
Čtení Božího slova
Zpěv žalmu
Homilie arcibiskupa Graubnera
Sestry karmelitky
Zasvěcení oltáře
Pálení kadidla během obřadu zasvěcení oltáře
Příprava obětních darů
Pohled z kůru
Eucharistická modlitba
Závěrečný odchod
Po slavnosti