Velikonoční Triduum 2024

Velikonoční Triduum je připomínka a zpřítomnění vrcholného tajemství naší spásy, ale také zjevení největší Boží lásky k nám, kdy Ježíš vydal svůj život za nás, aby jej pak obnovený znovu přijal v tajemství Vzkříšení.

Průvod s velikonoční svící
Průvod s velikonoční svící

Publikováno: 2. 4. 2024

V roce 2024 jsme slavili Velikonoční triduum na konci měsíce března. Zelený čtvrtek připadl na 28. březen, Velký pátek na 29. březen, neděle Zmrtvýchvstání pak na neděli 31. března. Děkujeme bratru Václavovi za dokuementaci ve formě fotografií. 

Kategorie: 2024 věřící

Galerie

Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Zelený čtvrtek, mše na památku Poslední večeře Páně
Chórová modlitba na Velký pátek
Velký pátek, památku Umučení Páně
Velký pátek, památku Umučení Páně
Velký pátek, modlitba Křížové cesty
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie
Velikonoční vigilie