Zemřel bratr Damián Břetislav Hanák, OPraem.

Dne 18. listopadu zemřel náš spolubratr Damián Břetislav Hanák, OPraem.

Publikováno: 18. 11. 2021

Ve čtvrtek před slavností Ježíše Krista Krále 18. listopadu 2021 zemřel po náhlém zhoršení vleklých zdravotních obtíží náš spolubratr Damián Břetislav Hanák.
Narodil se 24. srpna 1959 v Opavě, vyučil se malířem, ale stále ho přitahoval duchovní život. Po seznámení s premonstrátským řádem vstoupil 30. září 1985 tajně do noviciátu strahovské kanonie a definitivně se ke Strahovu přičlenil slavnými sliby 24. září 1990.
Fascinoval ho liturgický prostor a snažil se ze všech sil, aby vynikla jeho krása. Zprvu po několik let obětavě vykonával službu kostelníka na Svatém Kopečku u Olomouce, pak byl povolán přímo do mateřského kláštera na Strahově, kde následně v různých rolích naplnil zbytek života. Zakusil nadšená 90. léta s plnou klauzurou, o jejíž chod a úklid se staral, věnoval se hostům a dbal na to, aby se na Strahově cítili spokojeně, v posledních letech pak převzal službu hlavního strahovského kostelníka a velmi se snažil, aby kostel zářil čistotou a oslovoval i výzdobou. Rád poznával nové lidi a sdílel se s nimi, udržoval mnohá přátelství, v pozdějších letech ho výrazně oslovoval křesťanský Východ. Dlouhodobě musel zápasit se zdravotními problémy, které mu znemožňovaly zapojovat se do dění kolem v takové míře, v jaké by si byl přál. Byl vděčný za každou pomoc.

Se svým drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté
ve čtvrtek 25. listopadu v 10 hodin
v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
Následně pak uložíme jeho tělo na klášterním hřbitově v Praze-Nebušicích,
kde bude očekávat vzkříšení.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí