Nová Pastorační rada farnosti Strahov

Milí farníci,

neděli 7. dubna 2024 proběhla v naší farnosti volba do pastorační rady po dopolední i večerní mši svaté. Na volbu dohlíželi členové volební komise Blanka Orlová, Tomáš Vanc a Lukáš Vorel a po otevření schránky sečetli hlasy. Vhozeno bylo 78 platných volebních lístků a zvoleni byli tito členové:

Blanka Orlová

Tomáš Vanc

Eva Smutná

K těmto třem zvoleným jsem jmenoval tři:

Lukáše Vorla

Tomáše Vránu

Julii Faberovou

Delegovanými členy jsou:

Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap.

Gorazd František Krušina, O. Praem.

Sr. Faustína Andrea Krčmáriková

Zdislava Kopečková – za farníky od kapucínů

Členy z funkce jsou:

Mikuláš Selvek, O. Praem., adm. – předseda PR

Gorazd František Krušina, O. Praem., far. Vikář – místopředseda PR

Bonaventura Jiří Štivar, OFM Cap., rektor kostela Panny Marie Andělské