Ohlášky 1. 10. 2023

  • Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra oslavíme památku Svatých andělů strážných. Ve středu bude památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek následuje nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny, v pátek opět nezávazná památka sv. Bruna, kněze a v sobotu památka závazná – Panny Marie Růžencové. Příští neděle bude 27. v liturgickém mezidobí.
  • (pouze při dopolední mši svaté!) Dnes je 1. neděle v měsíci říjnu, po mši svaté vás srdečně zveme na farní kafe.
  • Pátek a sobota tohoto týdne budou 1. v měsíci říjnu, večerní mše svaté budou tedy spojeny s tradičními pobožnostmi: v pátek výstav Nejsvětější svátosti a požehnání a v sobotu pobožnost k Panně Marii z exilu.
  • Po celý měsíc říjen se budeme před večerními mšemi kromě nedělí modlit růženec. Budeme rádi, když přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.
  • Setkávání biřmovanců začnou od tohoto čtvrtka 5. 10. po adoraci, čili zhruba v 19:20.
  • Ještě připomínáme možnost přihlásit své děti do výuky náboženství v naší farnosti. Výuka začne po domluvě již konkrétně s rodiči, kteří přihlásili své děti.
  • Sbírka na církevní školství v pražské arcidiecezi z minulé neděle činí 10 225 Kč. Děkujeme za podporu!