Ohlášky 10. 9. 2023

  • Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Nejsvětějšího Jména Panny Marie. Ve středu památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek máme svátek Povýšení svatého kříže. V pátek bude památka Panny Marie Bolestné. V sobotu je památka sv. Ludmily, mučednice a příští neděli budeme v naší bazilice slavit slavnost posvěcení chrámu.
  • Příští neděli zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční od 14:30 v zahradě u kapucínu. A také v 19:30 jste zváni na 3. strahovské nocturno do Letního refektáře.
  • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
  • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.