Ohlášky 1.1.2023

  • Dnes je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Zítra oslavíme památku svatých Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v úterý památku Nejsvětějšího jména Ježíš. V pátek je slavnost Zjevení Páně. Začneme ji slavit už ve čtvrtek, v předvečer slavnosti v 18 hodin a při této mši svaté také požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Po mši svaté budeme žehnat prostory kláštera, proto nebude tradiční čtvrteční eucharistická adorace. Děkujeme za pochopení. Při slavnostní páteční mši svaté zazní stará renezanční moteta v podání sboru Amici Musicae Antiquae V sobotu máme nezávaznou památku sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze, a příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně, čímž skončí doba vánoční.
  • Příští neděli a v neděli 15. ledna bude před bazilikou po dopolední mši svaté probíhat tříkrálová sbírka.
  • Mysleme ve svých modlitbách na zemřelého emeritního papeže Benedikta XVI a na také volbu nového prezidenta České republiky.
  • Přejeme všem požehnaný Nový rok 2023!