Ohlášky 12. 3. 2023

  • Dnes slavíme 3. neděli postní. Příští neděle bude 4. postní, radostná, Laetare.
  • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
    • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
    • v pátek od 17:30 zde v bazilice povedou naši klerici
  • 18. března proběhne postní farní duchovní obnova. Začátek duchovní obnovy je v 9:00 v zimním refektáři. Můžete se přihlásit buď vzadu v bazilice písemně, nebo na webu farnosti elektronicky. Přihlaste se nejpozději do středy, abychom mohli zajistit oběd podle počtu přihlášených.
  • Příští neděli 19. 3. po dopolední mši svaté bude v sakristii krátké organizační setkání zájemců o přípravu na svátost biřmování. Ještě stále je možné se hlásit k přípravě. Při nešporách v 19:30 proběhne hudebně-obrazová meditace, na kterou jste srdečně zváni.
  • Připomínáme pěší pouť ze Strahova do Hájku u Prahy v sobotu 25. 3. Zájemci ať se hlásí P. Mikulášovi.