Ohlášky 13. 8. 2023

  • Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra máme památku sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka. V úterý bude titulární slavnost naší baziliky: Nanebevzetí Panny Marie, paní a patronky našeho (premonstrátského) řádu. Všechny srdečně zveme na tuto naši poutní slavnost. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat opat želivského premonstrátského kláštera Tadeáš Robert Spišák. Ve středu následuje památka sv. Rocha, patrona bývalého strahovského farního kostela, patrona proti moru a jiným epidemiím. V sobotu bude nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze a příští neděle bude 20. v liturgickém mezidobí.
  • Dnes po večerní mši svaté v 19:30 vás zveme na strahovské nokturno, při němž zazní muzikálové a filmové skladby. Koná se, jako už tradičně, na vnitřním nádvoří, bývalém nádvoří U lva. Vstupné dobrovolné.