Ohlášky 14. 1. 2024

Dnes slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí.
(Jen dopoledne: Po této mši svaté můžete ještě přispět do Tříkrálové sbírky, koledníky potkáte před kostelem).
Ve středu oslavíme památku Antonína, opata. Ve čtvrtek, památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná tzv. týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl nejen při liturgii, nýbrž i při osobních modlitbách. V sobotu máme nezávaznou památku sv. Šebestiána, mučedníka a příští neděle bude 3. v liturgickém mezidobí.