Ohlášky 14. 4. 2024

  • Dnes je 3. neděle velikonoční. Příští neděle bude 4. velikonoční – neděle Dobrého pastýře, je to den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
  • Minulý týden byla zvolena pastorační rada farnosti, informace jsou na vývěsce a na webu farnosti.
  • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
  • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi činí částku 2320 Kč
  • V sobotu 27. 4. bude poutní výlet vlakem do Nové Paky. Podrobnosti najdete na vývěsce, případně u P. Mikuláše. Hlaste se přímo u něj nejpozději do 22. 4.
  • V sobotu 4. května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Kdo by chtěl jet, hlaste se, prosím, P. Mikulášovi.