Ohlášky 16. 4. 2023

  • Dnes slavíme 2. neděli velikonoční, svátek Božího milosrdenství. V pátek bude nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve. Příští neděle bude 3. velikonoční.
  • Po dnešní večerní mši svaté srdečně zveme v 19:30 na slavnostní zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni; stejně se budeme tyto nešpory modlit každou neděli v době velikonoční.
  • (Jen dopoledne) Po této mši svaté se koná farní kafe, těšíme se na setkání.
  • Příští sobotu jste zváni do katedrály, kde bude v 10.00 mše svatá celebrována arcibiskupem Janem při příležitosti oslav 1050. výročí od založení pražského biskupství a 80. narozenin kardinála Dominika Duky.
  • sobotu 29. 4. se uskuteční farní poutní výlet vlakem do Sepekova a Milevska. Kdo se chce účastnit ať se hlásí P. Mikulášovi. Program poutě je na vývěskách, vzadu v kostele k rozebrání a na farním webu.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu se na Svatou zemi vybralo 2 800 Kč. Děkujeme!