Ohlášky 16. 6. 2023

  • Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. Ve středu nás čeká nezávazná památka sv. Romualda, opata, v pátek památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a v sobotu památka sv. Paulina Nolánského, biskupa. Příští neděle bude 12. v liturgickém mezidobí.
  • Příští neděli, 23. června, po dopolední mši svaté, kde v závěru poděkujeme za uplynulý školní rok, vás všechny, zvlášť rodiče a děti, zveme do klášterní saly terreny na farní kafe a zmrzlinu.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na bohoslovce. Prosíme, provázejte tento úmysl též svými modlitbami.

 

Neděle

16. 6.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   

Pondělí

17. 6.

Pondělí 11. týdne v mezidobí

7:15       Za Boží požehnání a ochranu pro sestry z kongregace premonstrátek

18:00   

Úterý

18. 6.

Úterý 11. týdne v mezidobí

7:15       Za živé a † spolubratry, příbuzné, přátele a dobrodince

18:00  

Středa

19. 6.

Středa 12. týdne v mezidobí

nebo: Sv. Romualda, opata

7:15      

18:00   

Čtvrtek

20. 6.

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

7:15      

18:00   Za terciáře a kněze

Pátek

21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7:15      

18:00   

Sobota

22. 6.

Památka sv. Paulina Nolánského, biskupa

7:15       Za nová kněžská a řeholní povolání

18:00   

Neděle

23. 6.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00