Ohlášky 17. 12. 2023

 • Dnes slavíme 3. neděli adventní, Gaudete. Dnešním dnem začal předvánoční týden. Příští neděle bude 4. adventní, neděle Rorate coeli. S nadcházejícím večerem ovšem už začneme slavit Boží hod Vánoční.
 • Dnes v 17:30 bude z naší baziliky přímý přenos adventního koncertu na ČT 1, který je věnován organizaci Medica Třinec. Je to tedy dobročinný koncert na podporu regionální organizace poskytující zdravotně sociální péči lidem s nevyléčitelnými nemocemi tak, aby mohli být se svými blízkými – domácí péče a také mobilní hospic.
 • Tento týden ještě jednou připomínáme ranní rorátní mše, a to ve středu a v pátek, vždy v 5:45, v ty dny není už mše v 7:15.
  Příští neděli bude večerní mše svatá už v 16 hodin, jde o tradiční štědrovečerní mši, kterou vstupujeme do doby vánoční a při ní proběhne, jako každý rok, sbírka hraček pro děti v uprchlických táborech. Děti mohou přinést své dárky přede mší svatou k betlému. Děkujeme za podporu. Dopolední mše svatá v 10.00 bude ze 4. neděle adventní.
  Mše svatá v 18 hodin nebude.
  O půlnoci pak bude pan opat Daniel slavit mši „půlnoční“.
 • Příležitost ke svátosti smíření je po celý týden před večerní mši svatou od 17:30. Případně po domluvě s knězem. Pokud by někdo z nemocných potřeboval navštívit doma, dejte nám vědět.
 • Všem přejeme požehnané a pokojné prožití vrcholných dnů adventních a radostný vstup do doby vánoční!