Ohlášky 19. 11. 2023

  • Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý oslavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu památku sv. Cecílie, panny a mučednice, ve čtvrtek nezávaznou památku sv. Klementa I, papeže a mučedníka, v pátek památku vietnamských mučedníků sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a jeho druhů, v sobotu nezávaznou památku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice a příští neděle je poslední neděle v tomto církevním roce, tedy slavnost Ježíše Krista Krále. Při večerní mši svaté zazní Beethovenova Missa in C v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala.
  • Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 2. prosince dopoledne. Povede ji P. Josef Prokeš a bude na téma: Jak žít křest v obyčejném životě. Ve vývěskách najdete plakátek s programem a vzadu v kostele papír k přihlášení – prosíme nejpozději do 29. 11. kvůli obědu a celkové organizaci.
  • V sobotu 2. prosince večer se uskuteční, jako obvykle před 1. adventní nedělí, tzv. Farní Silvestr. V sakristii je možno se přihlásit a zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás!
  • Chceme upozornit nově na možnost zadat mešní intenci i na nedělních večerních mších, řádový úmysl bude sloužen vždy v úterý při ranní konventní mši svaté.