Ohlášky 19. 5. 2024

  • Slavíme dnes slavnost Seslání Ducha Svatého, končí doba velikonoční. Zítra je památka Panny Marie Matky církve, ve čtvrtek je svátek Nejvyššího a věčného kněze, v pátek v našem řádu památka sv. Heřmana Josefa, kněze, v sobotu památka sv. Řehoře VII., papeže a příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.
  • Po této mši (jen dopoledne) jste zváni na takové vylepšené farní kafe  spolu s biřmovanci a jejich blízkými. Večer při mši svaté v 18:00 zazní Missa in Es do Václava Jana Tomáška. Mši sv. celebruje emeritní opat Michael.
  • Večerní koncert v 17:00 u kapucínů v kostele Panny Marie Andělské se pro nemoc nekoná.
  • Děkujeme všem, kteří pomáháte s dnešní slavností.
  • Připomínáme, že slavnost Nejsv. Těla a Krve Páně bude letos u nás ve čtvrtek 30. 5. v 17:00. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. V závěru mše svaté bude eucharistické procesí po strahovském nádvoří.
  • Prosíme ty, kteří by chtěli a mohli pomoct s organizací při Noci kostelů v pátek 7. 6., aby se hlásili panu kostelníkovi Tomášovi Vancovi. Děkujeme!