Ohlášky 2. 7. 2023

  • Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Zítra oslavíme svátek sv. apoštola Tomáše, v úterý památku sv. Prokopa, opata. Ve středu bude slavnost patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa. Na čtvrtek připadá nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice. Příští neděle bude 14. v liturgickém mezidobí.
  • (Jen dopoledne) Dnes, ačkoli je první neděle v měsíci, nebude farní kafe. Dnes v 19:30 jste zváni na první strahovské nocturno, hudební večer na vnitřním nádvoří (bývalé nádvoří u lva). Vstupné dobrovolné. Program je ve vývěskách.
  • Během července a srpna nebudou v úterý chorální mše, latina bude dle uvážení celebranta. Také ostatní aktivity jako biblické hodiny, přípravy katechumenů, příprava biřmovanců, setkání mystagogie či modlitebního společenství se budou konat až od září.
  • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených a dětem přejeme radostné prázdniny!