Ohlášky 21. 4. 2024

  • Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Je dnem modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. V úterý oslavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Ve středu v našem řádu slavíme památku obrácení našeho otce, sv. Augustina, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek máme svátek svatého evangelisty Marka a v pátek opět naši řádovou památku, sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka našeho řádu. Příští neděle bude 5. velikonoční.
  • Informace o nově zvolené pastorační radě jsou na vývěsce a na webu farnosti.
  • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
  • V sobotu 27. 4. bude poutní výlet vlakem do Nové Paky. Podrobnosti najdete na vývěsce, případně u P. Mikuláše. Hlaste se přímo P. Mikulášovi nejpozději do zítřka 22. 4.
  • května bude na Svaté Hoře arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Kdo by chtěl jet, hlaste se, prosím, P. Mikulášovi.