Ohlášky 25. 6. 2023

  • Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. V úterý máme nezávaznou památku Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. Ve středu bude památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek oslavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, při níž zazní Missa papae Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestriny v provedení našeho sboru Amici musicae antiquae. V pátek následuje nezávazná památka sv. Prvomučedníků římských. Příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.
  • (Jen dopoledne) Po této mši svaté vás zveme na farní kafe a rozloučení se školním rokem do saly terreny našeho kláštera.
  • Sobota toho a neděle následujícího týdne budou první v měsíci červenci.
  • Příští neděli 2. 7. 2023 jste zváni na 1. Strahovské nocturno19:30 na nádvoří (u lva) nyní vnitřní nádvoří. Vstupné dobrovolné!
  • Během července a srpna nebudou v úterý chorální mše, latina bude dle uvážení celebranta.
  • Také se pozastavují farní aktivity – biblické, setkání katechumenů, mystagogie, setkání biřmovanců a farní kafe. Vše bude opět obnoveno po prázdninách. Všem přejeme požehnané chvíle prázdnin a dovolených!