Ohlášky 26. 11. 2023

  • Dnes slavíme poslední neděli v liturgickém mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále. Při dnešní večerní mši svaté bude provedena Beethovenova Missa in C v provedení našeho chrámového sboru pod vedením regenschoriho Vladimíra Roubala. Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola a v pátek nezávaznou památku sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka. Příští neděle je 1. adventní, začíná nový církevní rok, roční cyklus B. Při dopolední mši svaté zazní staré české roráty ze 17. století. Při obou mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
  • Vzadu v bazilice najdete k rozebrání nový farní zpravodaj s programem adventní doby.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle budou první v měsíci prosinci. Pátek a sobotu budou provázet tradiční pobožnosti, v neděli tentokrát nebude farní kafe, vzhledem k tomu, že před tím v sobotu 2. prosince budeme mít jak adventní duchovní obnovu, tak i farního Silvestra, farní kafe se uskuteční až na svátek sv. Štěpána 26. prosince po dopolední mši svaté v klášteře.
  • Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 2. prosince dopoledne. Povede ji P. Josef Prokeš a bude na téma: Jak žít křest v obyčejném životě. Ve vývěskách najdete plakátek s programem a vzadu v kostele papír k přihlášení – prosíme nejpozději do 29. 11. kvůli obědu a celkové organizaci. Program začíná v 9:00 v zimním refektáři.
  • V sobotu 2. prosince večer se v předvečer nového církevního roku uskuteční tzv. Farní Silvestr, který začíná v 19:00 v restauraci Na Pekle. Těšíme se na vás!
  • Příští neděli se uskuteční sbírka na mzdový fond pro kněze arcidiecéze pražské. Děkujeme za podporu!
  • Už dopředu vás chceme pozvat na adventní meditaci na 2. adventní neděli, která je tradičně součásti nešpor v 19:30. Meditaci povede pan opat Daniel a hudebně ji doprovodí Vladimír Roubal.