Ohlášky 26.3.2023

  • Dnes slavíme 5. neděli postní. Příští neděle bude Květná, pašijová, se svěcením ratolestí, dopoledne v kostele sv. Rocha a průvodem do baziliky a zpívanými sborovými pašijemi podle Matouše. Vstoupíme tak do Svatého (Velkého) týdne.
  • Příští neděli nebude farní kafe, ale posouváme ho na 2. neděli velikonoční 16. dubna po dopolední mši svaté.
  • Připomínáme pravidelnou modlitbu křížové cesty, na kterou srdečně zveme:
    • v úterý od 20 hodin na Petříně, sraz u 1. zastavení
    • v pátek od 17:30 zde v bazilice povedou tentokrát manželé naši farnosti.
  • Připomínáme a doporučujeme možnost zapojení se do duchovního společenství Eucharistická hodina. Toto společenství vzniká z iniciativy pana arcibiskupa. Členové se zavazují alespoň k půlhodinové eucharistické adoraci měsíčně v kterémkoli kostele. V našem kostele bývá tato adorace každý čtvrtek po mši svaté, za členy společenství bude též pravidelně sloužena mše svatá každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin. Zájemci se můžete informovat či přihlásit u P. Mikuláše. Každý dostane knížku, která obsahuje modlitby a myšlenky o Eucharistii vhodné pro osobní adoraci. Vzadu v bazilice je formulář, kde se můžete zapsat.
  • Farnost Strahov pořádá poutní zájezd do Svaté země od 6. do 13. listopadu 2023. Podrobnosti budou včas ohlášené pro zájemce. Jen to připomínáme, abyste si to mohli poznamenat a případně se hlásit P. Mikulášovi.