Ohlášky 27. 8. 2023

  • Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je slavnost našeho otce sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele a ve středu máme památku bl. Bronislavy, panny našeho řádu. V sobotu prožijeme sobotní památku Panny Marie. Příští neděle bude 22. v liturgickém mezidobí.
  • Zítra je pro náš řád slavnost sv. Augustina. Večerní mši svatou v 18.00 bude celebrovat pan opat Daniel, který si v tento den připomíná 30 let od svého kněžského svěcení.
  • Jak jste mohli už slyšet z médii, ve středu ve 14:00 tady bude zádušní mše svatá a rozloučení se zpěvákem Vašo Patejdlem. Mše svaté ráno i večer jsou jako obvykle.
  • Tento týden máme první pátek, sobotu i neděli v měsíci. V pátek bude v závěru mše svaté adorace a svátostné požehnání, v sobotu po večerní mši svaté pouť k Panně Marii z exilu a v neděli po dopolední mši svaté jste zváni na farní kafe. V neděli při dopolední mši svaté budeme také vzývat Ducha Svatého při příležitosti začátku školního roku.
  • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
  • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.
  • A už dopředu zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 17. 9. od 14:30 v zahradě u kapucínu.