Ohlášky 3. 9. 2023

  • Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka. V pátek bude svátek Narození Panny Marie. V sobotu je nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze a příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.
  • Po této mši svaté (jen dopoledne) jste zváni na farní kafe do salatereny.
  • Chceme připomenout rodičům, že pokud mají zájem o výuku náboženství v naší farnosti, ať se přihlásí P. Mikulášovi nebo Gorazdovi nejpozději do 20. září. Výuka by pak začala od října.
  • Některé aktivity ve farnosti, které vede P. Gorazd budou zahájeny už od poloviny září. Včas vám to bude ohlášeno. Setkávání biřmovanců s P. Mikulášem začne až od října.
  • A už dopředu zveme na memoriál Vojty Orla, který se uskuteční v neděli 17. 9. od 14:30 v zahradě u kapucínu. A také v 19:30 jste zváni na 3. strahovské nocturno do Letního refektáře.
  • Přejeme všem úspěšný a požehnaný školní rok.