Ohlášky 30. 6. 2024

  • Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí. Ve středu oslavíme svátek sv. Tomáše, apoštola, ve čtvrtek památku sv. Prokopa, opata, v pátek slavnost patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, a v sobotu nezávaznou památku sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice. Příští neděle bude 13. v liturgickém mezidobí.
  • Sbírka minulé neděle, věnovaná na bohoslovce, vynesla částku 11 120 Kč. Pán Bůh vám všem odplať vaši štědrost!

Dopředu oznamujeme, že se v našem klášteře bude od 23.7. do 3.8. konat generální kapitula našeho řádu, v té době nebudou pravidelné bohoslužby, prosíme o pochopení a trpělivost. Přesný program bohoslužeb bude včas k dispozici na vývěsce a na webových stránkách.

Neděle

30. 6.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   

Pondělí

01. 7.

Pondělí 13. týdne v mezidobí

7:15       Za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro sestru Faustínu

18:00    Na poděkování za dar života Aničky a Vladimíra a za celou rodinu

Úterý

2. 7.

Úterý 13. týdne v mezidobí

7:15       Za živé a † spolubratry, příbuzné, přátele a dobrodince

18:00  

Středa

3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

7:15      

18:00    Za † Helenu Rošickou

Čtvrtek

4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata

7:15       Za † dědečka Jozefa a † členy rodiny

18:00   Za členy Eucharistické hodiny

Pátek

5. 7.

SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA

7:15      

18:00    Za † Antonína a Marii Švihlíkovy a Boží požehnání pro živé členy rodiny

Sobota

6. 7.

Sobota 13. týdne v mezidobí

nebo: Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

7:15      

18:00    Za † Václava Stehlíka

Neděle

7. 7.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   Na úmysl růžencového společenství