Ohlášky 31. 3. 2024

  • Dnes je Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Při večerní mši svaté v 18:00 hod zazní Nelsonmesse od J. Haydna v podání chrámového sboru a orchestru. Řídí regenschori Vladimír Roubal.
    Příští neděle bude velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Bude to zároveň 1. neděle v měsíci dubnu, po dopolední mši svaté se bude konat pravidelné farní kafe, za příznivého počasí už v klášterní salle terreně.
  • Příští týden po obou mších proběhne volba do pastorační rady.
  • Po celý velikonoční oktáv a následně o nedělích, vás srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni. O nedělích jsou nešpory po večerní mši svaté v 19:30 (také na velikonoční pondělí v 19:30), v oktávu od úterý do soboty vždy v 17 hodin.
  • Chceme ze srdce poděkovat všem, kdo jste se jakkoli podíleli na přípravě svátků, velice si vaší pomoci vážíme a přejeme všem krásné a požehnané svátky velikonoční!