Ohlášky 4. 2. 2024

  • Dnes slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Zítra oslavíme památku panny mučednice, sv. Agáty, v úterý pak rovněž památku sv. mučedníků Pavla Mikiho a jeho druhů. Ve čtvrtek nás čeká nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny, v pátek památka sv. Scholastiky, panny a v sobotu slavíme v našem řádu svátek bl. Hugona, opata našeho řádu.
    Příští neděle bude 6. v liturgickém mezidobí.
  • (jen dopoledne) Po této mši svaté vás zveme do kláštera na farní kafe.
  • Příští neděle bude zároveň Světový den nemocných. Při dopolední mši svaté bude možnost přijmout svátost nemocných. Kdo bude mít o tuto svátost zájem, je velice vhodné, aby během týdne přijal též svátost smíření.